top of page
C5270D4C-3762-449E-AA4C-1C05A31895B0.jpeg

 Vibeke Melby                         

Adopted - South Korea / Norwegian mix

​Who are we, really ?


I belive in energy’s, underdogs, freedom, truth seeking and deep thinkers 


Attraction to what you don't see but feel. Ever since I was little, I have been searching for something real. Fascinated by energy and especially the East's view of energy practice.2008, I stumbled into the Ashtanga yoga method, little did I know what it would do to me and my life. It changed my view of myself and the world around me. My values ​​and how I behave in society.The feeling of rootlessness and identitylessness is a familiar feeling. Finally, I could breathe out and let go of the hold and the chase from the inside and the outside. And rather feel, listen and dare to follow myself and my needs instead of everyone else's expectations.Ashtanga yoga really took me out of my comfort zone, out into the world and within me.After 17 years of experience and dedicated daily Ashtanga yoga practice and teaching since 2016, I know that I will always be an eternal student of energy practices of some kind. The feeling of being thoroughly washed inside, the feeling of freedom and lightness I feel, I want to share with you. I don’t say Ashtanga yoga will fix everything, but you will find out, who you truly are


Tiltrekning til det man ikke ser men føler. Helt siden jeg var lita, har jeg vært på søken etter noe ekte. Fascinert av energi og spesielt Østens syn på energi praksis.


2008 snublet jeg inn i Ashtanga yoga metoden. 

Lite viste jeg hva det ville gjøre med meg og mitt liv. Det forandret mitt syn på meg selv, og omverden. Mine verdier og hvordan jeg opptrer i samfunnet.

Følelsen av rotløshet og identitetsløs, er en kjent følelse. Endelig kunne jeg puste ut og slippe taket og jaget innenfra og utenfra. Og heller føle, lytte og tørre å følge meg selv og mine behov istedenfor alle andres forventninger.

Ashtanga yoga førte meg virkelig ut av komfortsonen min, ut i verden og inni meg.

Etter 17 års erfaring og dedikert daglig Ashtanga yoga praksis og undervist siden 2016, vet jeg at jeg vil alltid være en evig student av yoga. Følelsen av å bli grundig vaska innvendig, frihetsfølelsen og lettheten jeg føler, har æ lyst til å dele med dæ. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________


Studied with:


2015 Bali/ Seminyak

m/ Luh Manis

 

2016 India/Goa 

m/ Sudir Rishi

 

Oslo Meditation Immersion 

m/ Ulrica Norberg 

 

2018 Island/Reykjavik

m/ Harmony Slater & Russel Case

 

2018 AshtangaNepal

m/Ellen Johannesen 

 

 

2018 Paris/India 

Ayurveda Yoga Massage 

m/ Ananta Sylvian Girard.

 

 

2019 Ubud/ Bali 

Ashtanga Yoga

m/ Gregor Maehle & Monica Gauci.

 

 

2021 September 

Intermediate Intensive

m/ Santina Giardina - Chard

2021 November 

Anonymous and Unidentified - Into the inner self

m/ Santina Giardina - Chard

 

2022 Ubud/Bali

September - Oktober 

m/ Radha & Anthony Prem Carlisi

 

2023 Oslo/Norway

Akkurat nå under utdanning med 

Josefin Wikstrøm. Grunnutdanning TAY-70 forskningsbasert Traume tilpasset yoga, rytme  og bevegelse.


 

​​ 

Get in Touch
Lærer: About
bottom of page